16, 17, 18 czerwca 2020 r. - dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku ze zmianą terminu egzaminów ósmoklasisty na 16, 17, 18 czerwca 2020 r. zmianie ulegają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wyżej wymienione dni ustala się jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zamiast 21,22,23 kwietnia).