Projekty

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu programach, projektach oraz akcjach zarówno lokalnych jak i  ogólnopolskich.