Szkoła

W Szkole Podstawowej w Jazowsku  obecnie uczy się około 430 uczniów (z Jazowska, Brzyny, Łazów Brzyńskich oraz w klasach gimnazjalnych z Kadczy i Obidzy i ) oraz pracuje 40 wykwalifikowanych pedagogów.
W szkole funkcjonują dobrze wyposażone klasopracownie, dwie nowoczesne pracownie komputerowe, językowe, multimedialne centrum informacji, biblioteka szkolna, świetlica, sala gimnastyczna, siłownia. Ponadto uczniowie na zajęciach sportowych korzystają z pobliskiego stadionu "Orlik".
Staramy się, aby oferta edukacyjna naszej szkoły trafiała do każdego ucznia, zarówno tego z trudnościami w nauce, jak też i do ucznia zdolnego. Uczniowie mający problemy z nauką objęci są opieką pedagoga szkolnego, uczestniczą w zespołach wyrównawczych, korzystają z organizowanej przez samorządy klasowe pomocy koleżeńskiej.
W szkole działają koła przedmiotowe oraz jest bogata oferta kół zainteresowań, w tym: zespół regionalny "Jazowiaczek" koło plastyczne, muzyczne, taneczne, hafciarskie. 
Ponadto w szkole działa wiele organizacji, skupiających sporą grupę uczniów, m.in.: szkolny wolontariat, PCK, LOP, Samorząd Uczniowski, SKKT.