Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Informacja dotycząca zakończenia roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020r. rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej odbędzie się w ustalonych godzinach na podwórku szkolnym z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne, zdezynfekowane dłonie oraz posiadać własny długopis.

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

8:00 – 8:30 – klasy I ab

8:40 – 9:10 – klasy II ab

9:20 – 10:00 – klasy III abc

10:10 – 10:40 – klasy IV ab

10:50 – 11:20 – klasy V ab

11:30 – 12:10 – klasy VI abc

12:20 – 12:50 – klasy VII ab

13:00 – 13:50 – klasy VIII ab

14:00 – 14:30 – oddziały przedszkolne

Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w dniach 29.06- 03.07. 2020 w sekretariacie szkoły.

Dowóz uczniów do szkoły wyłącznie we własnym zakresie.

Proszę dostosować się do przyjętych wytycznych MEN, GIS, MZ w związku istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym.