ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

....................................................................................................................................................

>>> Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (tzw. "zerówek") w Szkole Podstawowej w Jazowsku na rok szkolny 2020/2021>>>

....................................................................................................................................................

W roku szkolnym 2019/2020do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 48 dzieci 4, 5 i 6-letnich.

Nauczycielki:

  • realizując program edukacyjny, ogólnopolskie programy i projekty, włączając rodziców w uroczystości klasowe, oraz w lokalne i ogólnopolskie akcje, tworzą sytuacje edukacyjno – wychowawcze,  sprzyjające przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole,
  • wspierają rozwój dzieci uwzględniając ich indywidualne potrzeby rozwojowe,
  • poprzez wspólną zabawę i pracę wdrażają dzieci do samodzielności, samorządności i współdziałania w zespole,
  • uczą bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach oraz tolerancji i szacunku dla otaczającego go świata.

 

 

AKTUALNOŚCI PRZEDSZKOLNE

PROGRAM EDUKACYJNY

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

KOMPETENCJE DZIECKA KOŃCZĄCEGO ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

PROGRAMY, PROJEKTY I AKCJE