Wyróżnienie dla klasy IIIA

Projekt „Uwolnij Cyberludka” realizowany przez uczniów klasy 3a Szkoły Podstawowej w Jazowsku otrzymał Krajową Odznaką Jakości, którą   przyznaje się, aby   wyróżnić  uczniów, nauczycieli i szkoły,  których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli niewątpliwie  jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do wysokiej  jakości oraz otwartości na współpracę europejską.

Koordynatorami projektu w naszej szkole były pani Wioletta Gałysa  i pani Celina Świebocka, a partnerami przedsięwzięcia - dzieci z 3 polskich szkół i przedszkoli wraz z ich nauczycielami. Przygotowywane wspólnie zadania miały na celu przede wszystkim uświadomienie zalet i niebezpieczeństw związanych z funkcjonowaniem w wirtualnym świecie. Nasze aktywności polegały na  zaprojektowaniu i przeprowadzeniu wspólnych zadań z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Realizacja zadań  projektowych trwała osiem miesięcy. Efekty pracy zostały zgromadzone między innymi w dwóch grach typu escape room.  Dzięki tym działaniom uczniowie nauczyli się bezpiecznie korzystać z wielu narzędzi TIK, które okazały się bardzo przydatne  podczas zdalnego nauczania. Poznali prawa i obowiązki dzieci przy okazji  świętowania Międzynarodowego Dnia Dziecka. Projekt był częścią innowacji pedagogicznej realizowanej w Szkole Podstawowej w Jazowsku.            

Przedsięwzięcie zostało podzielone na 5 etapów. Każdy z nich miał przypisane jasno określone zadania, terminy i aktywności zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Współpraca rozpoczęła się od  wspólnego wyboru tytułu projektu oraz przygotowania planu projektu. Następnie uczestnicy przystąpili do zakodowanej autoprezentacji oraz zaprojektowali propozycje logo, własne Cyberludki. Uczniowie pracowali indywidualnie oraz  w grupach szkolnych. Materiały przygotowywali podczas lekcji,  koła programowania oraz samodzielnie w domu. Uczestnicy projektu w naturalny sposób wzięli odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań. Nauczyciele starali się maksymalnie zmobilizować dzieci, tak by obowiązujące w projekcie terminy zostały dotrzymane. Działania projektowe realizowane były również podczas zdalnego nauczania. W trakcie trwania przedsięwzięcia dzieci przygotowywały i rozwiązywały tematyczne zagadki z okazji obchodzonych świąt oraz aktualnych pór roku.  Uczniowie z Jazowska nagrali życzenia bożonarodzeniowe przy użyciu aplikacji 3D Quiver. Podczas zdalnego nauczania uczniowie przygotowali rysunki na temat praw i obowiązków dzieci oraz wzięli udział we wspólnej grze, która została przygotowana w aplikacji Nearpod.

Projekt został zintegrowany z założeniami podstawy programowej  edukacji wczesnoszkolnej oraz  informatyki. W ramach aktywności projektowej realizowane były założenia zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów internetu oraz zdrowej rywalizacji.  Nasze działania uwzględniały  podstawowe  kierunki  realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020. Najważniejsze z nich to:

 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych;
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów;
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Metoda projektów sprzyja rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli. Dzieci doskonaliły  swoje umiejętności kreatywnego myślenia, a systematyczne realizowanie zadań nauczyło ich  samodzielności i samodyscypliny. 

Każda ze szkół uczestniczących w projekcie proponowała różne narzędzia TIK, które wykorzystywaliśmy wspólnie w kolejnych etapach projektu. Uczniowie i nauczyciele wykazywali się kreatywnością w doborze narzędzi adekwatnie do przekazywanych treści. Widoczna była ogromna  motywacja partnerów do nauki posługiwania się narzędziami TIK. Realizując poszczególne działania, partnerzy projektu korzystali z różnorodnych nowoczesnych narzędzi, ułatwiających efektywną i inspirującą  współpracę. 

Do planowania działań projektowych wykorzystano dokumenty na dysku Google. W autoprezentacji zastosowano takie narzędzia,  jak: prezentacje na dysku Google, crypto.interactive-maths.com, kidzone.ws/puzzles,  theteachersroom, edu-games.org, braille.edu.pl, morsecode,  renderforest, .befunky.com.

 • Miejscowości zostały zaprezentowane  na  Padlecie.
 • Wykonanie   etapu “MY w Internecie” ułatwiły uczniom  formularze Google i wspólna gra w Nearpod.
 • Zakodowane wiadomości na temat internetu uczniowie utrwalili w aplikacji  Nearpod, które przygotowali wspólnie w prezentacjach Google.
 • Netykieta - jak być zawsze mile widzianym internautą? została zrealizowana w aplikacji Tricider.
 • Zadania z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowano w aplikacjach:  Quiver, Kizoa,  Toonytool.
 • Główna gra escape room pt. "Uwolnij Cyberludka" została przygotowana w Genial.ly. Do tego celu wykorzystano również  prezentacje Google oraz  LearningApps. - Z okazji Walentynek zrealizowano zadania, wykorzystując  Ozoboty, aplikacje Quiver i Tangram.
 • Ostatnim zadaniem było opracowanie  gry pod tytułem: ”Prawa i obowiązki dziecka” w Nearpod, Youtube, prezentacjach Google.
 • Ewaluację końcową przeprowadzono w formularzach Google. Uczniowie dzięki wsparciu pozostałych partnerów szybko poznawali kolejne narzędzia. Korzystając z nowych aplikacji,  tworzyli prezentacje, gry, filmy wideo, wyrażali swoje opinie. Podczas opracowywania materiałów uczestnicy zwracali uwagę na ochronę praw autorskich. Do przygotowania prezentacji wykorzystano zdjęcia i obrazki ze strony Pixabay.

W.G. i C.Ś.