Wychowanie fizyczne

 

Osiągnięcia sportowe uczniów naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym

Igrzyska Dzieci (uczniowie klas IV-VI)

Igrzyska Młodzieży Szkolnej (uczniowie klas VII, VIII i III gimnzajum)

 

Osiągnięcia sportowe naszych uczniów w minionych latach

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

 

 

 

Więcej informacji sportowych z terenu naszej gminy na

www.sport.elacko.pl