Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

 

Komunikat - nowy termin egzaminu ósmoklasisty >>>>

Materiały pomocnicze dla ósmoklasisty >>>>

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty >>>>

Filmy o egzaminie ósmoklasisty>>>>


Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.