Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowsku
informuje, że 17 lutego 2020 r.
rozpocznie się rekrutacja
do oddziałów przedszkolnych (tzw. "zerówek")
na rok szkolny 2020/2021

  • Zapraszamy rodziców kandydatów do składania wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego podczas dni otwartych w godzinach w dniach 26 i 27 lutego 2020r. od 13.00 – 15.00 (budynek Szkoły Podstawowej, sala nr 10 – „zerówka”)
  • Wnioski wraz z załącznikami można składać również w sekretariacie szkoły
    od 17.02.2020-13.03.2020 r. w godzinach 8.00 do 15.00

 

Zapraszamy!

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

>>> Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021

 

Wnioski:

>>>Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (dla dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego)

>>>Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w  Szkole Podstawowej w Jazowsku 

 

Załączniki do wniosków:

>>> Oświadczenie o wielodzietności

>>> Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

>>> Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu

>>> Oświadczenie o rodzeństwie

>>> Wniosek o objęcie dziecka bezpłatnym transportem

>>> Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Po ogłoszeniu listy przyjętych kandydatów:

>>> Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego