Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowsku informuje, że od 16.03.2020r. do 31.03.2020r. trwać będą zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jazowsku na rok szkolny 2020/2021

Wypełnione zgłoszenie/wniosek prosimy przesyłać na adres e-mail: sp.jazowsko@lacko.pl
Dokument może być przesłany w formie skanu lub zdjęcia. Ważne, aby był widoczny podpis rodziców/opiekunów prawnych. W tytule wiadomości prosimy wpisywać - Zapisy do klasy 1. Otrzymanego od Państwa e-maila będziemy potwierdzać listem zwrotnym.

----------------------------------------------------------------------------------

Wzór wniosku dla dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku

wersja_pdf_      wersja_doc

Drugim dokumentem, o który będziemy prosić, to tzw. klauzula RODO 

----------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku

----------------------------------------------------------------------------------

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych na terenie Gminy Łącko

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja dodatkowa.
Inny sposób składania wniosków/podań (poprzez pocztę e-mail) podyktowany został zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus). W razie pytań prosimy o kontakt poprzez pocztę e-mail: sp.jazowsko@lacko.pl  Zachęcam do tej formy współpracy ze Szkołą.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły

----------------------------------------------------------------------------------