Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum

Na szkolnej stronie edukacji dla bezpieczeństwa zamieszczane będą wybrane materiały edukacyjne pomocne przede wszystkim podczas prowadzenia zajęć.

Pierwsza pomoc przedmedyczna (13 filmów)  

Seria filmów "zagrożenia pożarowe" (3 filmy)