Wymagania edukacyjne


 przedmiot/klasa  I III  III
 edukacja wczesnoszkolna    
 j. angielski  

 

 

 

 


 przedmiot/klasa  IV V  VI  VII VIII
 matematyka
 j. polski      
religa
historia
 j. niemiecki        
 przyroda        
 biologia  
 geografia    
 chemia        
 informatyka  
 wych. fizyczne    
 edb          
 technika      
 j. angielski      
plastyka
 muzyka    
 wiedza o społecz.